Oordelen laten smelten


Een dieper ongenoegen is de grote aanstichter om over de ander en de situatie te oordelen. Het lijkt een emotionele band te scheppen om met anderen over anderen te praten, omdat het gevoel beter te zijn en boven anderen uit te stijgen de ego's van beide strelen.

Het ego heeft je in zijn macht. Tijdens de communicatie met een soortgenoot en de innerlijke dialoog die zich door de dag toont, wordt de diepere pijn bevestigd.


We gaan inzien dat het afgescheiden zelfgevoel een onuitputtelijke winnaar wil zijn ten koste van zijn vijand. Dit brengt ons ertoe te beseffen dat het oordelen over wie of wat dan ook, een direct signaal van je innerlijke toestand is.


Mentale labels plakken op dingen, situaties en anderen zijn allemaal gedachten die beweren ‘dat het zo is.’ Het is een verslaving van gedachten om overal iets over te zeggen en te veroordelen. Uit gewoonte maakt het ergens iets van, benoemt het en stopt het in een bepaald hokje vanuit een afgescheiden standpunt. Het is goed of fout, mooi of niet mooi, terecht of niet terecht. Het ligt aan hem, aan haar en de situatie waar ik me in bevind is mij aangedaan. De geïdentificeerde gedachte, oftewel ‘ik ben de gedachte', is volledig gehypnotiseerd door de fysieke realiteit. Afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen, gericht op oppervlakkige objecten.


De kern van deze voortdurende verwarring is dat je jezelf beschouwt als een lichaam en geest. Een vals zelfbeeld, waarbij ´de mind´ de leider is, totdat je de ware aard ervan inziet. Het rijk van de werkelijkheid begint als je simpel de aandacht, die gebruikelijk de inhoud van ervaringen benadrukt, ontspant en terug laat zinken in de ruimtelijke achtergrond van je ervaringen. Het is de ruimtelijkheid van ons wezenlijke Zijn, wat alle ervaringen continu doordringt. Als we dit standpunt steeds weer toestaan en benadrukken, verschuiven we van het object naar het ruimtelijke bewustzijn. Hiermee verschuift onze interesse naar de waarheid en de essentie van alles wat er is.


We realiseren dat onze gedachten, de ik-gedachte, emoties, voorkeuren, oordelen, meningen en het conflict allemaal waarneembare objecten zijn. Wij zijn de kenner van deze waarneembare objecten. Alle waarnemingen zijn een uitdrukking van het ruimtelijke bewustzijn van wat we in werkelijkheid zijn.


Je interesse en het verblijven in de waarheid zal geleidelijk de verwarring, het oordelen en het innerlijke conflict laten smelten.

Startpagina

Contacten


Copyright © 2024 Milo Teachings

All rights reserved.