Omgaan met onrust


Zolang de benadering komt vanuit het afgescheiden zelfgevoel is onrust en elk ander pijnlijk gevoel & emotie, doorweekt in verzet. Echter, is onrust van zichzelf, het gevoel zelf, geen verzet. Het zijn pure open sensaties waar niemand aan vastzit. De voelbare sensaties zijn niet van een persoonlijkheid, maar zijn juist in eenheid met het ruimtelijke bewustzijn.


Alle ervaringen zijn een uitdrukking van het bewustzijn. Net als de golven in de zee. De golven zijn de uitdrukking van de zee, maar de oneindige zee en zijn golven zijn gemaakt van hetzelfde water. Zogezegd zijn alle ervaringen, zoals de onrust, gemaakt van één en hetzelfde bewustzijn.


Het moment dat er onrust verschijnt komt het vanuit een eerder verzet.

Dit komt meestal vanuit de identificatie met een overmatige denkactiviteit, die dingen verbeelden dat er iets mis zal gaan. De veronderstelling dat er iets niet goed zal gaan in de toekomst is een gevecht tegen het leven. Een gevecht tegen jezelf.


Degene die beweert vast te zitten aan belemmerende gedachtes en emoties voelt zich afgescheiden van het complete leven. Het afgescheiden zelfgevoel is het verzet zelf en houdt alle belemmerende aannames in stand. Het begrip is de start van het doorbreken van de cyclus van onbegrip en het oude reactiepatroon.


Als we het een doel zouden noemen, is het doel niet om van het verzet en de onrust af te komen, maar om het in waarheid te laten zinken. Er is niets mis met belemmerende emoties. Het toont zichzelf alleen, omdat het in waarheid gezien wil worden. Dit is de weg van transformatie.


Zelfonderzoek vragen zijn een directe manier om ervaringen en waarnemingen in het licht van bewustzijn te zien. Vraag jezelf af: Wat is het dat bewust is van de onrust ? Wat is het dat weet dat het verzet er is ? Laat aandacht terugkeren naar waar de vraag naar verwijst en blijf hiermee experimenteren. Op deze wijze wordt de aard van de ervaring geopend, waarmee de onrustige sensaties in openheid ontvangen worden.


Een andere manier is eerst observeren dat die specifieke ervaring gelokaliseerd is. Laat dan alle aandacht in de gelokaliseerde sensaties zinken. Vervolgens ga je op zoek naar de grens in het onrustige gevoel en kijk je of er iemand in zit. Zit er een ik, een mij of een persoonlijkheid in de onrust of het verzet ? Onderzoek dit eens.


Als je in je directe ervaring ontdekt dat er niemand in de onrustige sensaties is en ziet dat er geen grens te vinden is, verdwijnt de locatie en de identificatie ermee. Zo kan de energie vrij stromen en lost op in het geheel.

Startpagina

Contacten


Copyright © 2024 Milo Teachings

All rights reserved.