Algemene Voorwaarden & Privacy Policy
Milo Angelo´s Teaching ´´het Directe Pad naar Ontwaken is een online en live holistische (totale) leefstijl leeromgeving.

Het is gemakkelijk en veilig om online tickets te boeken, om webinars, masterclasses, retraites, programma´s en andere evenementen bij te wonen met Milo Angelo.


1. Algemene gegevens:


Milo Angelo www.miloangelo.nl
info@miloangelo.nl

KvK nummer: 86024094

btw nummer: NL004186739B42


2. Algemene Voorwaarden Digitale Producten, Service, Diensten, Coaching, Evenementen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten, programma´s die te koop worden aangeboden - online diensten, coaching, retraites maar ook live evenementen en bijeenkomsten van Milo Angelo op de website www.miloangelo.nl


Deelnemer = iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Milo Angelo website en diensten in contact treedt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en de totstandkoming van een overeenkomst.


3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Milo Angelo en de deelnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van de deelnemer wordt door Milo Angelo uitdrukkelijk van de hand gewezen.


4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen


Een aanbieding of ( prijs ) opgave bindt Milo Angelo niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Milo Angelo een order schriftelijk aanvaardt of door Milo Angelo uitvoering aan een order wordt gegeven.


Alle opgaven door Milo Angelo van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van digitale en live diensten zijn met zorg gedaan. Milo Angelo kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten en digitale producten zijn in euro’s en inclusief btw.


De betaling van de aangeboden digitale producten, online en live diensten op www.miloangelo.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling via email geleverd.

Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product en of dienst gaat de koper / deelnemer een definitieve overeenkomst aan met Milo Angelo.


De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.miloangelo.nl beschikbaar, voordat en op het moment dat je een inschrijving, dienst en boeking doet en of een digitaal product besteld.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper / deelnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.


Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Milo Angelo.

Milo Angelo behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid


Correspondentie en / of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Milo Angelo. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van je PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.


Houd er rekening mee dat niets dat Milo Angelo tijdens een digitale product, coaching, evenement zegt, noch de inhoud van artikelen die voor aankoop of gratis verkrijgbaar zijn, bedoeld zijn om het advies van een gekwalificeerde arts te vervangen of om te voorkomen dat een bezoeker of koper dergelijk advies inwint, indien van toepassing.


Milo Angelo kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongevallen of verliezen die deelnemers ervaren tijdens één van zijn live cursussen, retraites of evenementen, hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om de veiligheid en het plezier tijdens het hele proces te garanderen.


6. Eigendomsvoorbehoud, copyright


Op de digitale producten en/of diensten van Milo Angelo berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten of programma’s, video´s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door downloads, video´s en andere digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Alle digitale producten blijven eigendom van Milo Angelo, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de klant krachtens enige overeenkomst aan Milo Angelo verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.


Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


7. Annuleringen


Transformatie Academy ´Het Directe Pad naar Ontwaken.´

1. Na je betaling van het online programma worden de video´s van het programma binnen 24 uur via email naar je toegestuurd. Je kunt makkelijk en vrijwel direct thuis beginnen met leren, volgen en ontdekken. Hierdoor geldt geen annulering- of herroepingsrecht bij e-learning / online programma´´s. Eenmaal aangeschaft kunt je zo'n training dus niet annuleren en het geld terugkrijgen. Dit komt omdat de inhoud al getoond is, en je via de online video´s al van start bent gegaan met het online programma / cursus.


2. Annuleringsregeling individuele 1:1 Coaching Sessies met Milo.
Het annuleren óf verplaatsen van een gemaakte afspraak dient minimaal één dag (24 uur) van te voren doorgegeven te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie als afgenomen worden beschouwd.


3. Milo Angelo behoudt zich het recht voor om elk online of live evenement te annuleren om redenen die buiten zijn macht liggen, waaronder onvoldoende deelnemersregistratie of door ziekte. Als er echter een onvoorziene annulering nodig is, wordt uw evenement geld volledig terugbetaald. Er wordt naar gestreefd u hiervan minimaal een week voor het evenement op de hoogte te stellen. Milo Angelo aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor online en live evenementen en bijeenkomsten.


In de algemene voorwaarden voor live bijeenkomsten en retraites lees je het annuleringsbeleid. op de website, zodra deze gaan plaatsvinden.


Het beëindigen van een abonnement kan door een e-mail te versturen naar info@miloangelo.nl , houdt rekening met de verwerkingstijd van 3 werkdagen.

-Bij het maanabonnement heb je maand na maand toegang tot de Transformatie Academy. Er is een maandelijkse facturatie, elk moment opzegbaar.

-Bij het jaarabonnement en het kwartaalabonnement heb je een volledig jaar toegang tot de Transformatie Academy. Je abonnement is elk moment opzegbaar.


8. Overmacht


Indien Milo Angelo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.


Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Milo Angelo als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Milo Angelo zal de klant zo spoedig mogelijk van een Overmacht op de hoogte stellen.


9. Afbeeldingen en video opnames


Als je onze online programma´s, webinars, masterclass, cursus, retraites en live evenementen bijwoont, behouden we ons het recht voor om foto of video opnames te maken. De video opnames van alle online en live evenementen kunnen op onze website worden bekeken en mogelijk worden gedeeld op sociale mediaplatforms. Ze kunnen worden gebruikt binnenin het aanbod van Milo´s teaching.


Het delen van verschillende dialogen met verschillende deelnemers maakt de lering verhelderend en verdiepend voor iedere deelnemer. Dit is een belangrijk onderdeel en hoort bij het overbrengen van de teaching van Milo Angelo: ´het directe pad naar ontwaken.´


10. Afwijkingen en Aanvullingen


De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.


— Einde algemene voorwaarden —

Privacy PolicyPrivacybeleid


Milo Angelo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen en service zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.


Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Milo Angelo website gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:


Als u een bestelling plaatst bij Milo Angelo hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Als je een bestelling plaatst, deelneemt aan een evenement of programma - of inschrijft voor de nieuwsbrief bewaren wij je gegevens op een Secure Server.


Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Milo Angelo ´Teachings.´

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Cookies


Wij maken op onze website gebruik van cookies. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google en Facebook, als deel van de Analytics en Advertentiedienst.


Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die door browsers op de harde schijf van een computer worden geplaatst en informatie over bezoek aan websites bijhouden. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd. Dit vergemakkelijkt het bezoek aan onze website.


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.miloangelo.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de algemene voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen

Als je een specifieke vraag hebt kun je ons benaderen via e-mail: info@miloangelo.nl


4) Monitoren gedrag bezoeker

Milo Angelo website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.


De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


5) Gebruik van cookies

Milo Angelo website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies uitschakelen

Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van je browser.


7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door ons te beïnvloeden.


8) Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze cookiepolicy te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de gewijzigde cookiepolicy. Deze policy is voor het laatst gewijzigd op 01-02-2024.


Mochten wijzigingen van onze Privacy Policy nodig zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.


© 2023 Milo Angelo